Let's Take A Break - 2PM

Edit
Come to Thailand come on Wo wo wo
Come to Thailand come on wo wo wo
Come to Thailand come on wo wo wo
Wo wo come on let’s take a break!

Tit you took tee worn by worn ma tee derm (wo wo wo)
Na buer luey kuen mai dee tee yoo yang nee (wo wo wo)
Tee mee mark mai mai kuey dai pai suk tee (wo wo wo)
Tiew dai tung pee pai luey dee gwa ya cha

*Taley Pa kow – cha heow chow
Ta row mai yorm pai wae lae tuk tai
Yuer pa mod mee tee pai yu laak lai
Hai row tuen ta lae tuen jai

*ork pai now let’s take a break ork pa ork pai let’s go
Let’s take a break chuay thai tong pai tiew gun
Let’s take a break come on, let’s have fun!
Dai roo gun meung Thai dee kae nai

Come to Thailand come on Wo wo wo
Come to Thailand come on wo wo wo
Come to Thailand come on wo wo wo
Wo wo come on let’s take a break!

Tiew ma tung wun puk gun sak noi kor dee (wo wo wo)
Spa kor mee nued sen nued thai- oh yeah (wo wo wo)
Yark pai shop gun kong dee mai pang oh yea (wo wo wo)
Aroy dai hey kong kin hai lueng mark mai

*Taley Pa kow – cha heow chow
Ta row mai yorm pai wae lae tuk tai
Yuer pa mod mee tee pai yu laak lai
Hai row tuen ta lae tuen jai

*ork pai now let’s take a break ork pa ork pai let’s go
Let’s take a break chuay thai tong pai tiew gun
Let’s take a break come on, let’s have fun!
Dai roo gun meung Thai dee kae nai

Let’s take a break ork pa ork pai let’s go
Let’s take a break chuay thai tong pai tiew gun
Let’s take a break come on, let’s have fun
Dai roo gun meung Thai dee kae nai

Let’s take a break ork pa ork pai let’s go
Let’s take a break chuay thai tong pai tiew gun
Let’s take a break come on, let’s have fun!
Dai roo gun meung Thai dee kae nai

Come to Thailand come on Wo wo wo
Come to Thailand come on wo wo wo
Come to Thailand come on wo wo wo
Come on come on come on- come to Thailand!